sobota 6. ledna 2018

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc. - profil

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc
Osobní zpravodajský a vzdělávací portál
AKA MONITORVzdělávání - zpravodajství - poradenství. 
Adaptibilita - Koncepčnost - Akceschopnost

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc. studoval statisticko-pojistné inženýrství a ekonomickou statistiku. Disertační a habilitační práci obhajoval na VŠE Praha v oboru teorie řízení Národního hospodářství a Projektování IS podniku. 

V letech 1956-1980 působil v podniku ŠKODA Plzeň, postupně jako ved. ekon.úseku závodu Přesné strojírny, ved. odboru organizační a výpočetní techniky podniku, ved. teoretického a výpočetního odd. Ústředního výzkumného ústavu a 15 let jako ved. Podnikového výpočetního centra. V letech 1980-1990 působil jako vedoucí samostatný pracovník v odboru Rozvoj řízení výroby.

Během své podnikové praxe vyučoval na VŠ v postgraduálních kurzech a působil ve vědeckých radách předních výzkumných ústavů ( INORGA, VÚSTE, VÚČSÚ, a další. )


Prezidium ČSAV přiznalo doc. Katolickému nejvyšší stupeň ( Ia ) vědecké kvalifikační stupnice v oboru informačních systémů. 

Od roku 1996 působil jako docent na katedře inovací a projektů, poté na katedře marketingu a obchodu a posléze na katedře podnikové ekonomiky Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

Do 31.12.2014 byl soudním znalcem v oboru kybernetika - výpočetní technika a ekonomika - ceny a odhady. 

Publikační činnost doc. Katolického je z velké části spojena s obsahem osobního vzdělávacího a zpravodajského portálu AKA-MONITOR , který získal v roce 2009 ISSN 1804-042X. ( www.akamonitor.cz )

V letech 2006-2009 působil na Vysoké škole manažérské informatiky a ekonomiky v Praze. Předmět: Requirements Management - Vývoj a správa sw požadavků. 

Odborně se dlouhodobě orientuje na informační management, projektový, znalostní a procesní management, na e-learning a na metody pro efektivní využívání informačního bohatství internetu. Je čestným členem Společnosti pro projektové řízení (SPŘ). Působil jako poradce pro podniky a instituce, které zavádějí moderní IS/ICT, projektové řízení, implementují počítačovou podporu řízení projektů v nejrůznějších oblastech podnikového řízení. 

V Plzni dne 1. ledna 2018.
Adresa neziskového webového portálu: www.akamonitor.cz